EMILIA SÁNCHEZ, directora de la Biblioteca Nou Barris "Sóc Emilia Sánchez, la directora de la Biblioteca de Nou Barris. La biblioteca ja té 14 anys, no tenia sala d'actes, tenia un espai de multimèdiamolt petit, que s'havia anat improvisant a mesura que aquest servei es va incorporar a les biblioteques. Es va creure oportú tancar-la durant tres mesos per fer aquestes reformes. Unes reformes que, per altra banda, ja feia molt de temps que demanàvem, i en previsió que no hi havia possibilitats d'ampliar la biblioteca per cap més espai, llavors es va decidir si es podia ampliar l'espai multimèdia i crear una sala polivalent. Hi han posat cinc ordinadors més dels que teníem, o sigui, que ara en tindrem vuit i això permetrà dur a terme els cursos d'alfabetització informacional d'una manera més satifactòria, perquè cada persona podrà disposar d'un ordinador i podrem tenir programats més cursos dels que teníem fins ara."

L’equipament ha guanyat una sala amb capacitat per a unes 50 persones que evitarà que s’hagin d’interrompre les lectures i consultes dels usuaris, ja que fins ara tots els actes es realitzaven dins l’espai de lectura.

A l’espai multimèdia s’hi han posat cinc ordinadors més dels que hi havia. En total, ara n’hi ha vuit. Això facilitarà els cursos d’alfabetització informacional, perquè cada persona podrà disposar d’un ordinador i es podran programar més activitats.

Les reformes han obligat a tancar la biblioteca tres mesos.