La llibreria la va obrir en Lluís Millà l’any 1900 per vendre-hi les seves obres. Als anys 20 publicaven llibres sobre teatre modern a l’editorial que van fundar. L’any 34 s’incorpora al negoci Lluís Millà pare, en una època difícil pel negoci. A hores d’ara la nissaga continua a mans de Lluís Millà fill, que en va prendre el relleu l’any 1971.