Un dels principals punts a resoldre són les aglomeracions al Museu Picasso. Si comparem les xifres de visitants d’aquests espais durant el 2008 i el 2009 el nombre ha augmentat un 12,7%.