La defensora de la ciutadania de Barcelona ha obert un expedient d’ofici per investigar les actuacions que el consistori té previst dur a terme per a la conservació i restauració d’aquest edifici emblemàtic de l’avinguda del Paral·lel. El mes de març de 2011 l’Ajuntament de Barcelona va anunciar que havia comprat l’edifici del Teatre Arnau per 2 milions d’euros i que tenia l’objectiu de recuperar-lo. Un mes després, l’equip de govern encapçalat per Jordi Hereu, va anunciar que estava estudiant les opcions de futur per a aquest espai i va comprometre’s a tenir sobre la taula un informe de l’estat arquitectònic del teatre abans de finals de 2011.

Però ja ha passat més d’un any i mig des que l’Ajuntament va adquirir el teatre i, de moment, sembla que no ha canviat res. És per això que la síndica vol estudiar si, en aquest cas, l’Ajuntament incompleix les ordenances sobre el manteniment d’edificis. Vilà ha preguntat al consistori si s’ha pres alguna mesura per prevenir el deteriorament de l’espai ja que, fins ara, no s’hi ha realitzat cap actuació i, segons la síndica, “l’estat de l’edifici és d’abandonament total”.

La síndica també ha reclamat informació sobre la fase en què es troba el projecte d’intervenció, quin serà el pressupost i quins usos es donaran a l’equipament escènic en un futur. En l’actuació d’ofici, Maria Assumpció Vilà també s’interessa per dos immobles més de valor artístic i històric que han mostrat símptomes de degradació: el Teatre Principal, a la Rambla (propietat de la família Balañá) i l’edifici que estava previst enderrocar per construir l’Hotel del Palau, al carrer de Sant pere Més Alt.