La Cooperativa Rocaguinarda gestiona diverses activitats i serveis amb l’objectiu de satisfer i fer créixer les necessitats culturals dels seus socis. El seu servei principal és la llibreria, des d’on, asseguren, ofereixen assessorament i exemplars de qualitat més enllà dels “bestsellers”.