Tenen la mateixa forma, però un valor completament diferent. Des del món antic i fins l'actualitat, les monedes autèntiques han conviscut amb les falses i això ha condicionat l'evolució d'unes i altres. ALBERT ESTRADA-RIUS, responsable de l'exposició "La moneda falsa ha estimulat la perfecció de la moneda bona amb l'aparició del cantell ciordonat per evitar que la moneda fos retallada." A Catalunya les primeres monedes van arribar de mans dels grecs i paral·lelament, a Empúries, se'n fabricaven d'il·legals. Sobretot circulaven en mercats i tavernes, però els alts càrrecs del moment també se'n beneficiaven. Alguns reis falsificaven monedes del regne veí per perjudicar-ne l'economia. La història ha demostrat que les falsificacions augmenten en situacions d'inestabilitat i crisi. Durant els segles XIX i XX, Barcelona n'era la màxima productora. ALBERT ESTRADA-RIUS, comissari de l'exposició "És una ciutat industrial, portuària i que fa frontera amb França, de manera que és fàcil fabricar monedes i distribuir-les." Sempre hi ha hagut sistemes per detectar les monedes falses. Antigament es mossegaven o es feien rebotar contra un marbre però ara hi ha altres sistemes, com aparallells coma quests que diuen si els bitllets són autèntics. Bitllets però també targetes de crèdit, tot es pot imitar. Els exemples, en el dia a dia.