L’Ajuntament de Barcelona ha publicat el llibre ‘Sarrià – Sant Gervasi: patrimoni documental i identitat cívica’, en què s’explica la història de l’Arxiu Municipal del Districte. L’obra de l’historiador Daniel Venteo il·lustra amb fotografies els fons documentals públics i privats de l’arxiu del districte. L’objectiu és recuperar la memòria col·lectiva de la ciutat com a patrimoni ciutadà.

El llibre recull la importància de la participació ciutadana i municipal per protegir la identitat de Sarrià – Sant Gervasi al llarg del temps. La publicació coincideix amb els 100 anys de l’annexió del poble de Sarrià a Barcelona. L’acte de presentació tindrà lloc el proper dijous, 31 de març, a les 17.00 hores a la Sala de Plens de la seu del districte. El llibre pertany a la col·lecció de l’Arxiu Municipal de Barcelona, destinada a la divulgació dels arxius i el patrimoni documental barceloní. 

822 arxius conservats

A diferència d’altres barris de la ciutat, el fons documental de Sarrià – Sant Gervasi no ha patit destruccions al llarg de la seva història. Pel fet d’haver estat l’últim poble annexionat a Barcelona, disposa d‘un total de 822 capses conservades entre els anys 1845 i 1921. Els documents pertanyen als arxius dels antics municipis de Sarrià (1747-1921), de Sant Gervasi (1727-1897), de Vallvidrera (1714-1890) i de Santa Creu d’Olorda (1766-1916), a més dels propis fons de l’Ajuntament de Barcelona, des del 1949 fins a l’actualitat.

Centenari de l’annexió de Sarrià

El districte està treballant en activitats com exposicions, jornades de reflexió, tallers, xerrades i conferències entre d’altres, en què es convida la ciutadania a participar en la celebració d’aquest centenari. L’annexió va significar la culminació del procés de configuració de la Barcelona contemporània.