La selecció d'obres inclou diferents moments creatius de l'artista des de la dècada dels quaranta fins a l'actualitat i il·lustra l'evolució creativa d'Antoni Tàpies. Hi destaca l'interès de l'artista per les textures i el valor expressiu dels materials. Antoni Tàpies extreu les imatges de l'entorn quotidià i s'interessa per objectes i parts del cos, tradicionalment considerades poc atractives. La imatge del peu és especialment important i està representada de diferents maneres. La mostra també posa de manifest la vocació política de l'artista i l'admiració que sent per la música clàssica, que l'ajuda a expressar els sentiments a través de formes, textures i colors. NÚRIA HOMS, conservadora de la col·lecció "Per ell la música és una expressió molt més pura i molt més lliure que la pintura, fins i tot que la poesia o la literatura en determinats moments. I aquesta llibertat de la música és la que ell vol a l'hora de crear." L'exposició, que es podrà veure fins al 25 de setembre, es complementa amb dos concerts de música i un documental.