LLUÍS VICENTE, director de la biblioteca Ateneu Barcelonès "Vam començar l'any passat, el 14 de desembre, i els resultats d'aquesta primera campanya han estat 111 padrins, i una aportació aproximada de 10.000 euros el primer any. Hem de pensar que nosaltres no tenim els recursos per tenir cura d'aquests llibres, podem tenir-los aquí amagatzemats, però no els podem restaurar, llavors hem buscat a través de l'acció ciutadana els diners per poder-ho fer. La gent hi ha respost, i la gent també se sent responsable de participar de guardar aquest patrimoni català bibliogràfic. Molta gent el que fa es regalar un apadrinament, ells paguen un apadrinament però després li regalen a una altra persona. Llavors la gent s'engresca bastant amb aquest tema, al cap i a la fi estan invertint en cultura. Hem restaurat 21 llibres, ens queden sis per restaurar de totes aquestes aportacions, i després tenim 20 llibres més que els falta 30, 40 euros per acabar de ser apadrinats."