El govern posarà en marxa aquest any un pla per afavorir la lectura en 360 escoles i instituts públics i concertats. L’objectiu, segons la consellera d’Ensenyament, Irene Rigau, és reduir el fracàs escolar.

Un total de 270 nous centres s’incorporaran cada any al pla, que es vol implantar en vuit anys en tots els centres públics i concertats de Catalunya. En línies generals, la conselleria recomana que l’alumnat de primària llegeixi almenys 25 llibres cada any (aproximadament un llibre cada dues setmanes) i que els de secundària en llegeixin 30, ja sigui a l’escola o a casa. En aquest sentit, Irene Rigau ha demanat als pares de l’alumnat que siguin corresponsables i es comprometin amb aquesta tasca.

Actualment en l’etapa educativa de primària no existeix un mínim de lectura obligatòria cada any, i a secundària el mínim es fixa en tres llibre cada trimestre. De fet, a primària es recomana que els infants llegeixin 30 minuts a l’escola, ja sigui en veu alta o en silenci.

L’estratègia busca la implicació de tots els agents, però no serà una imposició per a tots els centres, sinó que cadascun es responsabilitzarà d’adaptar-lo a les seves necessitats i el seu projecte educatiu.

Dels 360 centres que aquest any posen en marxa un projecte de lectura, 90 ja havien previst plans de referència en aquest àmbit en els seus centres. Els que l’apliquin, tindran un assessor tècnic i tres anys per consolidar el pla, sense més injecció de diners i aprofitant els recursos que ja té el sistema.

Per Rigau, la lectura és la base de tot l’aprenentatge. En l’actualitat, però, un 22,6% dels estudiants de primària tenen un nivell baix de comprensió lectora i expressió escrita mentre que a secundària, aquesta xifra és del 13,5%. En països com ara Finlàndia, en canvi, aquesta taxa és del 8,1% si la comparem en l’informe PISA.