La nova Orquestra Infantil de Barcelona és una iniciativa de l’escola Ut Música, amb seu al barri del Guinardó. Fa anys que treballen en projectes musicals transversals; una feina que els ha valgut per aconseguir el Segell de Qualitat Educativa de la Universitat de Barcelona. Ara han volgut donar un pas més i posar a disposició de tots els estudiants de música de la ciutat d’entre quatre i 18 anys un espai on, a banda d’interpretar un repertori determinat, podran experimentar i desenvolupar les seves habilitats.

L’orquestra treballa per projectes quadrimestrals. Cada any poden canviar els integrants i hi poden accedir infants de tots nivells i intèrprets de qualsevol instrument. Per als joves músics és una oportunitat de tocar amb nous companys i d’adquirir aptituds diferents a les que aprenen en el seu dia a dia amb l’estudi convencional.