Pel problema de sempre, la crisi, els teatres públics enceten tard la temporada. El Lliure ho va fer oficialment anit amb 'Songs of wars', una creació musicoteatral de Heiner Goebbels, un dels grans de la música contemporània. Per encàrrec de la London Sinfonietta, Goebbels va escriure una partitura que incorpora textos recitats de la novel·la 'Guerres que he vist', de Gretrude Stein, una narració vivencial sobre l'ocupació nazi a França. Els passatges inclosos a la partitura són reflexions sobre la guerra fets per dones, una mena de veu col·lectiva femenina. Per decisió expressa del compositor, només les dones de l'orquestra poden recitar. JORDI PRAT I COLL, director artístic "Els preguntava, primer: 'tu com la llegiries aquesta frase, cap a on la intencionaries?' Si anaven ben encaminades, en el sentit que era el punt de vista que jo havia pensat, perfecte, i sinó, doncs...És aquella manera que dius: 'ostres, és veritat, també vol dir això...mire-m'ho des de l'altre punt de vista'. I de vegades està incorporat el punt de vista de la intèrpret." La partitura, que passa de fragments d'inspiració barroca a moments deutors del jazz o la música atonal, obliga l'orquestra a combinar tota mena d'instruments i fins i tot samplers. Una partitura perfecta per a una formació flexible com la Barcelona216, orquestra especialment vinculada al Lliure aquesta temporada. El director del Lliure, Lluís Pasqual, considera que en un teatre hi han de passar coses. Per això aquest concert prefigura una col·laboració amb l'orquestra Barcelona 216 que s'allargarà durant el curs teatral. Al "foyer", la formació oferirà concerts gratuïts, sempre abans de les funcions teatrals. De moment ja n'hi ha sis de programats per al mes de desembre.