FERRAN MASCARELL, conseller de Cultura "Aquí, la contemporaneïtat s'ha construit a còpia de l'Escola d'Arquitectura, l'Escola de Cinema, les opcions més alternatives del món del teatre... Totes aquestes coses són realitats massa fraccionades, necessiten un discurs unificat. Jo crec que aquí hi ha dos centres que han tingut la missió de fer això, que són el MACBA i el CCCB. Aquests dos centres han de treballar plegats segur i, a l'entorn, s'ha d'organitzar tot aquest debat. Deixant per al Museu d'art de Catalunya una missió més de la globalitat del procés històric, dels orígens fins ara. Des d'aquest punt de vista, en moltes converses que he mantingut amb el regidor Ciurana, no he detectat que parléssim de coses diferents."

El conseller també proposa que el CCCB treballi conjuntament amb el MACBA per aconseguir unificar la cultura contemporània. Mascarell justifica que a causa del règim franquista, l’art contemporani del país va sorgir d’àmbits minoritaris i amb discursos fragmentats.

Ferran Mascarell també ha destacat la bona relació que manté amb l’actual regidor de Cultura, càrrec que va ocupar entre el 1999 i el 2006.