JOSEFINA ROCAMORA, directora del taller Auxilia Barcelona "Ens trobem a l'espai Pere Pruna, que ens ha cedit aquestes sales per poder fer aquesta exposició de les obres de pintura que es fan al taller. En el taller Auxilia tenim a persones amb greus discapacitats físiques, psíquiques i sensorials i llavors una de les activitats centrals són les activitats artístiques. Nosaltres pensem que a través de l'expressió artística i creativa doncs, és una eina rehabilitadora alhora que d'inclusió social. Aquí està exposada una petita part de tot el que es fa". MARIA ÀNGELS TORNER, alumna "M'agrada perquè em tranquil·litza i a més em treu... deixo pensaments que pugui tenir, els deixo, me n'oblido". JOSEFINA ROCAMORA, directora del taller ocupacional Auxilia Barcelona "El que es pretén amb aquesta exposició és donar significat i dignificar tot aquest treball que es fa dia a dia, que fan els artistes, els usuaris del centre junt amb els professionals que els ajuden a fer tota aquesta tasca. El que sí que se'ls deixa és total llibertat expressiva i a partir d'aquí es van treballant diferents aprenentatges, diferents tècniques en la mesura de les possibilitats de cadascú". ELGA LEÓN, alumna "Sólo toco el negro, es que el color ya es que no lo he probado. Empecé con el negro, me gustó y digo pues no cambio, negro. Al principio no me gustaba empecé con lápiz, no me gustaba, a la que toqué el negro y ahí ya me he animado. Cada día voy haciendo más cosillas".