Arribada d'un tren. Així de simple. És el títol d'una de les primeres projeccions cinematogràfiques que es van poder veure a Barcelona. No tenien so, ni argument però per a la classe benestant de la ciutat eren tot un esdeveniment social. Són les pel·lícules que la família Napoleón projectava al seu establiment de la rambla de Santa Mònica a finals del segle XIX. On llavors hi havia la sala de cinema, ara hi ha el Frontó Colom. Aquí, un projector modern s'encarrega de rememorar aquelles cintes. Les mateixies que fa més de cent anys projectava aquest aparell dels germans Lumière. La mostra explica l'estreta relació entre fotografia i cinema. I ho fa a través de la vida de la família Napoleón. A més de ser dels fotògrafs barcelonins més reputats de l'època, van ser els primers a fer de les pel·lícules tot un espectacle popular.