Durant tres mesos, una hora a la setmana, 30 dones del districte de Nou Barris han pres una nova medicina per reduir l’ansietat: la dansateràpia. Ho han fet al CAP Chafarinas de Trinitat Nova, guiades per la metgessa Marta Arbolí i en el marc d’un a prova pilot per investigar els efectes del ball terapèutic en l’ansietat. Durant 10 sessions d’una hora les assistents van utilitzar la dansa com a mitjà d’expressió i van treballar aspectes com la respiració o la consciència del propi cos.

El lloc i el col·lectiu no es van triar a l’atzar. Segons les dades de l‘Agència de Salut Pública de Barcelona, Nou Barris és la zona de la ciutat on es registra el percentatge més alt de persones amb trastorn d’ansietat, un 15,4% (tres punts per sobre de la mitjana de Barcelona);  i les persones que tenen més risc de patir-lo són, precisament, les dones entre 55 i 65 anys.

Els resultats han estat positius: l’activitat ha tingut molta acceptació entre les dones implicades i el seu risc d’ansietat ha disminuït un 33%. A més, a diferència d’altres fórmules per combatre aquest trastorn, com els medicaments ansiolítics, les conclusions destaquen que practicar dansa no té efectes secundaris.