El Sergio Garrote és un exemple absolut de superació personal. Coneixeu-lo en conversa amb el nostre reporter, el Xavi Dua.