Hem descobert el paper de la dona en la història de la ciència amb l’alumnat de 4t de primària de l’Escola IPSI del barri de la Nova Esquerra de l’Eixample, gràcies a l’exposició “Elles a la ciència”, del CosmoCaixa. Personatges com Rosalind Franklin, Marie Curie i Jocelyn Bell van participar activament en el desenvolupament i la transmissió del coneixement.

El museu ofereix un recorregut per la sala permanent del CosmoCaixa per a infants d’últim cicle de primària, ESO i batxillerat per ajudar a comprendre el valor de la igualtat de gènere per l’avenç de la societat.