En l’exposició fotogràfica del CAP Trinitat Vella hi apareixen dones anònimes realitzant activitats quotidianes. És un recull que mostra la diversitat generacional i cultural del barri amb dones de diferents edats nascudes a la Trinitat Vella o arribades d’altres regions i països. La iniciativa va sorgir de les treballadores de l’Equip de Salut Comunitària, que són les que han realitzat les fotografies. L’objectiu és reivindicar el paper del sexe femení i enfortir el sentiment de pertinença d’aquest col·lectiu a la comunitat i alhora que potencia la presència dels professionals d’atenció primària entre la ciutadania.

Sagrario Barcos, infermera de l’Equip de Salut Comunitària del CAP Trinitat Vella, explica que les professionals van pensar que seria bonic mostrar les dones que hi ha al barri de diferents generacions i orígens. Ariadna Ramos, treballadora social de l’Equip de Salut Comunitària del CAP Trinitat Vella, comenta que la mostra ha tingut molt bona rebuda. “La gent està sorpresa, venir a visitar-se al metge o a la infermera i de cop trobar-te una exposició de dones és una cosa diferent, que és el que pretenem l’Equip de Salut Comunitària, apropar el centre de salut a la població i als veïns”, destaca Ramos.