Es catalogaran amb el nivell C (bé d’interès urbanístic) nou edificis, i uns altres 11 tindran fitxes amb el nivell D (bé d’interès documental), com també el conjunt del poble antic de Sant Andreu de Palomar.

 Entre les que s’han catalogat, hi ha exemples tant de cases de cos de planta baixa i pis, més característics del poble antic, i alguns edificis de renda de l’etapa d’annexió. També s’han protegit dos elements d’interès amb el nivell D: la Mitgera Pomera, situada al carrer de Rubén Darío, 15, i el jardí privat Catalunya en Petit, situat al carrer de Grau, 41-43.

El president de l’Associació de Veïns de Sant Andreu de Palomar, Santi Serra, assegura que el patrimoni cultural i arquitectònic és un bé molt preuat i un mitjà per preservar la trajectòria històrica d’un territori. Per la seva banda, l’historiador local Jordi Petit valora positivament la iniciativa tot i que assegura que hi ha documents que demostren que una part del centre antic de la vila continua totalment desprotegit, en referència a la plaça de Mossèn Clapés.

El document ja ha rebut un primer vistiplau en el consell plenari del districte de Sant Andreu i s’ha aprovat en Comissió de Govern. Ara continuarà la tramitació en la propera Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat abans de sotmetre’s a l’aprovació definitiva en el proper plenari del Consell Municipal.