A la websèrie ‘Peixos’ els actors combinen la llengua de signes catalana amb el català i el castellà. Pablo Navarro, director ‘Peixos’ “Està adaptada però per a un públic oïdor. És una adaptació però al revés. De tal manera que les persones oïdores la podem veure perquè està subtitulada. Té subtítols en català, castellà, esperanto i anglès. En principi, la pot veure tot el món.” ‘Peixos’ ha arribat a tenir més de 70.000 visites a YouTube i és un dels últims projectes que ha posat en marxa el Cercle d'Artistes Sords Units, una associació de les Corts que acaba de fer 40 anys. La van fundar el 1977 en Josep Maria Segimon i la seva germana per crear continguts audiovisuals per a persones sordes. Josep Maria Segimon, fundador ASU “No hi havia subtitulació, com hi ha ara actualment. No hi havia res. Llavors a les persones sordes també ens agradava anar al cinema, i altres activitats, però no hi havia res per a nosaltres i llavors no ens enteravem. És per això que es va fundar ASU, per fer pel·lícules per a persones sordes amb la llengua de signes.” Els primers continguts audiovisuals van ser la història de les persones sordes i l'obra ‘Fray Ponce de León’. El reconeixement de la llengua de signes catalana i l'ús dels subtítols van anar millorant la situació, però, tot i això, des d'ASU asseguren que encara cal treballar per visibilitzar la realitat de les persones sordes.

El Cercle d’Artistes Sords Units (ASU) fa 40 anys que treballa per crear continguts audiovisuals per a les persones sordes. Va néixer en un moment, el 1977, amb més dificultats que ara, ja que llavors no existien els subtítols. Actualment, creen continguts en què combinen la llengua de signes catalana, amb el català o el castellà.

El germans Segimón van crear el 1977 el Cercle d’Artistes Sords Units. Pertanyien a una família amb molta presència de persones sordes i van pensar que calia crear un col·lectiu d’artistes perquè aquestes persones poguessin crear i elaborar continguts adaptats per a tota la comunitat. Les primeres creacions audiovisuals van ser ‘La historia de les persones sordes’ i, després, l’obra ‘Fray Ponce de León’.

En el moment de la creació, a l’associació hi havia set persones, mentre que ara ja arriben a la trentena. Tot i això, asseguren que l’objectiu de l’ASU ha estat sempre fer continguts de qualitat, més que no pas ser molts. Josep Maria Segimón diu que als anys 70 la situació era molt pitjor que ara mateix, ja que hi havia molt menys coneixement de la llengua de signes i, a més, no existien els subtítols. Abans -comenta- les persones sordes no podien veure pràcticament res, ni tan sols podien accedir a una educació de qualitat en llengua de signes.

Una websèrie i una exposició

Tot i les millores, asseguren que encara queda molta feina a fer per visibilitzar la situació en la qual es troben les persones sordes. Un dels últims projectes de l’ASU ha estat la websèrie ‘Peixos’, que acumula unes 70.000 visites a YouTube i en què es parla llengua de signes catalana, castellà i català. La sèrie està subtitulada per tal que la puguin seguir també les persones oïdores.

Per celebrar els 40 anys de l’ASU, s’ha fet una exposició a la seu del districte de les Corts, que es podrà visitar fins al 31 d’octubre.