Després de la falsa alarma a l’estació de Sants per una sivella de cinturó en forma de granada, la directora de l’Escola de Prevenció i Seguretat Integral de la UAB, Montse Iglesias, ha analitzat al ‘bàsics‘ què ha pogut fallar en el protocol de seguretat. També ha explicat per quins motius hi ha més risc de patir un atemptat en una instal·lació ferroviària que en una d’aeroportuària.