La moto té un pes específic en la mobilitat a Barcelona, fins al punt que es calcula que gairebé la meitat dels desplaçaments amb vehicle privat es fan amb moto. A més, el col·lectiu és un dels que té més accidents, una circumstància que preocupa i que la nova Unió Internacional per a la Defensa dels Motociclistes vol capgirar. L’entitat, de nova creació, farà una manifestació a Barcelona. Al ‘bàsics‘ n’hem parlat amb el portaveu, José Luis Sigüenza.