Quina és la teva orientació sexual? Un de cada 10 barcelonins es declaren lesbianes, gais o bisexuals, però la proporció canvia segons el sexe i l’edat. Si ho preguntem als majors de 35 anys, ens surt que tan sols el 3,4 % de les dones diuen formar part del col·lectiu LGB i, en canvi, són l’11,4 % dels homes. Però la truita es capgira en fixar-nos en els menors de 35: llavors són més les dones (28,6 %) que no pas els homes (17,8 %) les que s’identifiquen amb una orientació no heterosexual. Per què hi ha aquesta diferència?

“No som amigues, som parella”

Segons Elena Crespi, psicòloga, sexòloga i terapeuta de parella, un dels motius d’aquesta diferència és que ara les dones tenen un entorn més segur per expressar la seva orientació sexual, que anys enrere resultava ser inqüestionable.

Havia estat sempre invisibilitzat, amb conductes que quedaven tapades en l’entorn de les amigues”
Elena Crespi, psicòloga, sexòloga i terapeuta de parella

Per això, ha apuntat Crespi en una entrevista al ‘bàsics’, alguns dels crits que més sonen en les marxes de reivindicació del lesbianisme és “No som amigues, som parella”, expressat de diverses maneres.

Etiquetes que ajuden a reconèixer-se un mateix

Sobre la necessitat d’identificar-se com a part del col·lectiu LGTBI, Crespi explica que aquesta pot ser una eina de visibilització: “Hi ha qui diu que les etiquetes no li agraden perquè ja se sent representat, però aquestes etiquetes ajuden a donar visibilitat a tota la població. Ajuden a reconèixer-se un mateix i això és molt important”.

No tot és heterosexual ni tot té finalitats reproductives. Les persones del col·lectiu som aquí”
Elena Crespi, psicòloga, sexòloga i terapeuta de parella


Una pregunta incòmoda per als homes joves

La pregunta sobre l’orientació sexual segueix sent incòmoda, especialment per als homes joves. Una bona prova d’això és que els resultats canvien si la pregunta sobre l’orientació sexual es respon a través d’un qüestionari escrit o és verbalitzada oralment. Els homes menors de 18 a 34 anys que diuen ser gais o bisexuals són l’11,8 % si la resposta és oral, però puja fins al 21,4 % si és escrita.

Totes les dades són extretes de l’informe Salut i drets sexuals i reproductius a Barcelona 2022, que l’Agència de Salut Pública ha publicat en els darrers dies. Cal tenir en compte, però, que l’estudi no té en compte el gènere no binari ni la dissidència de gènere.

En preguntar sobre discriminació per orientació sexual, són més els homes (38,5 %) que no pas les dones (7,4 %) els que diuen haver-ne patit. Segons Crespi, aquesta dada també es pot explicar pel fet que els homes gais han tingut més visibilitat al llarg de la història.