Josep Paris ens presenta el treball de la companyia Obskené, resident de la Sala Beckett