SlowMov és un espai de respecte per al cafè. Això a grans trets; més particularment és un local a Gràcia per degustar cafès que ells mateixos “cuinen”, provinents de diferents països productors dels quals expliquen amb detall les característiques. No hi ha cap cafè igual.