The Greenhouse significa hivernacle en anglès i al voltant d’aquest terme gira el concepte d’aquest espai nou a la ciutat, als baixos de l’Hotel Pulitzer. Moltes plantes per decorar i moltes verdures al plat.