El futur del sector de la construcció passa per l’eficiència energètica. Edificis intel·ligents que telegestionen consums en funció de les condicions atomsfèriques i els usos dels seus habitants. Un exemple el vam poder veure fa poc a Barcelona, a la fira Construmat.