Atès que el 2017 és l’Any Internacional del Turisme Sostenible pel Desenvolupament, la cinquena edició del fòrum turisTIC se centra en la tecnologia i el turisme sostenible. El 19 i 20 d’abril empreses catalanes i internacionals han exposat casos d’innovació tecnològica aplicada al turisme conscient. Greencostumers i Agrotravel són alguns exemples.