Ramon Sentmartí ens ha explicat els objectius de la Promotora d’Exportacions Catalanes. Prodeca té com a finalitat facilitar els contactes entre importadors i distribuïdors internacionals i les empreses alimentàries.