La Irene Lapuente, llicenciada en física i fundadora de La Mandarina de Newton, ens fa una classe magistral sobre alguns conceptes emprats en les construccions actuals. Primer, ens ajuda a repassar el principi de l’eficiència energètica descrivint les propietats dels aïllants tèrmics i, després, ens mostra com funcionen les bombetes de baix consum i la fibra òptica. Tot això, és clar, explicat a través dels seus originals experiments domèstics.