Es tracta de caminar per ciutat o per muntanya amb bastons que faciliten el moviment i ens impulsen. Té tres grans tipus: l’esportiu, el d’oci i el de salut. Aquest últim ajuda a persones que han patit alguna patologia a recuperar la seva activitat normal tot fent vida saludable. Hi ha un factor social molt important: és una activitat que es fa en grups reduïts i genera vincles.