El 3 de juliol del 1965 els Beatles van fer l’únic concert de la seva història a Barcelona. Era ple franquisme i, malgrat la vigilància, les seves cançons van fer embogir la plaça de la Monumental.