El 1359, la utilització d’una nova arma naval va permetre a la flota catalana derrotar els castellans a la batalla del port de Barcelona. Va ser un dels primers cops que es va utilitzar l’artilleria naval.

La batalla de Barcelona

La batalla naval de Barcelona se situa en la guerra dels dos Peres: Pere el Cruel, per la corona de Castella, i Pere el Cerimoniós, per la corona d’Aragó. Va tenir lloc entre el 1356 i el 1375. Pere el Cruel va intentar atacar per sorpresa al port de Barcelona. Però Pere el Cerimoniós havia tingut notícies del possible atac i va preparar la defensa.

L’arma secreta de la flota catalana

La defensa sorpresa de la flota catalana va consistir a instal·lar una gran nau en un sorral del litoral barceloní que incorporava una bombarda. Es tracta d’una arma de pólvora que dispara projectils de pedra o metall. És a dir, una mena de canó. Es va començar a utilitzar el segle XIV i, sobretot, el XV. Aquesta mena d’armament s’utilitzava en batalles terrestres, però encara mai no s’havia utilitzat en batalles navals.

La batalla

L’estol castellà va salpar de Sevilla el mes d’abril. L’atac es va produir el 9 de juliol del 1359. La flota castellana estava comandada pel famós corsari Egidi Boccanegra, almirall de Castella. Disposava de 30 embarcacions.

Les tropes catalanes estaven comandades per Pere el cerimoniós, embarcat en una nau enmig de l’estol de galeres. També hi eren Bernat III de Cabrera i Hug II de Cardona. Tenia 10 galeres i la nau reial. Tenia el suport d’una gran quantitat de barques i llaguts armats.

Els atacs castellans van durar tres dies, del 9 a l’11. Els ballesters catalans embarcats a les diferents naus van disparar gran quantitat de projectils que repel·lien l’atac durant els dos primers dies. L’11 de juliol, la flota castellana va decidir atacar de dret el port i és quan es va trobar amb l’arma secreta catalana.

Quan l’estol castellà va arribar al port, la bombarda catalana va disparar dos trets: amb el primer, va destruir el castell de popa de la nau del rei de Castella i va matar un home; amb el segon, va rebentar l’arbre de la nau i va ferir molts dels seus mariners, causant el pànic entre la tripulació.

L’estol castellà, espantat, va fugir del litoral barceloní rumb a Tortosa. Després va anar a Eivissa on va saquejar l’entorn de l’illa.

Pere el Cerimoniós, un cop reorganitzat el seu estol, va perseguir els castellans fins a fer-los fugir de la zona d’Eivissa. Ho va explicar Pol Junyent, historiador, en aquest capítol de ‘Va passar aquí’.