Segons l’enquesta, una de cada quatre dones residents a Catalunya ha estat objecte d’alguna agressió masclista greu al llarg de la seva vida. Només durant 2009, 36.000 dones -un 1,4%- van patir agressions masclistes d’especial gravetat.

Les dades indiquen també que, en la majoria de casos, l’agressor és una persona coneguda per la víctima. Prop del 30% de les violacions són comeses pels exmarits o exparelles.

L’informe també posa especial èmfasi en el fet que les agressions masclistes no només es produeixen en l’àmbit privat, sinó també en els espais públics i l’àmbit laboral. En aquest sentit, un 4% de les dones s’han vist obligades algun cop a plegar d’una feina per evitar una situació d’assetjament sexual. I un 5,2% ha deixat la feina per motius sexistes, com estar embarassada.

L’enquesta -que ha presentat avui la Generalitat- es va fer entre el 8 d’abril i el 30 de juny de 2010. S’ha elaborat a partir d’entrevistes telefòniques fetes a 14.122 dones i 1.501 homes d’entre 18 i 70 anys. L’objectiu era aconseguir una radiografia per conèixer l’abast de la violència contra la dona a Catalunya.