L’estudi detallat dels dos sacs de patates, que va intervenir la Guàrdia Civil, ha permès detectar sis quilos de cocaïna.

La droga estava amagada a l’interior de 16 patates, que malgrat tenir una aparença normal, havien estat partides per la meitat i contenien bosses de fins a 200 grams de cocaïna.