JOSEP MARIA FONT, professor lector UPC "Podem obtenir aquest disseny personalitzat gràcies al desenvoluopament d'un 'software' d'ordinador que ens permet simular com serà la marxa de la persona lesionada si anés amb aquesta ortesi.Tot això ho podem preveure a través de l'ordinador, personalitzar el disseny i tot això el que ens permet és que l'adaptació del prototip en el pacient sigui molt més ràpida i que la persona de seguida es trobi millor, i a més a més, això estalvia temps i diners."

Partint de la robòtica i l’ortopèdia, la UPC ha dissenyat un model més lleuger que els prototips desenvolupats fins ara, i que serà més econòmic. A més, a través d’un programa de simulació, es podrà personalitzar l’ortesi a cada pacient. La UPC col·labora en aquest projecte amb les universitats de La Corunya i d’Extremadura i està previst que el projecte entri en fase d’homologació a finals de 2012.