Barcelona té 600 punts de control actiu per presència de rates i ratolins a la via pública. Es tracta de llocs on la ciutadania ha alertat que hi havia aquest tipus de rosegadors, s’hi ha actuat i se n’està fent un seguiment. Segons l’Ajuntament, la xifra es manté estable des de fa tres anys i remarquen que no ha augmentat la població de rates i ratolins a la ciutat ni tampoc el nombre de queixes ciutadanes. En aquest sentit, la regidora de Salut, Gemma Tarafa, ha subratllat que “no tenim cap problema de salut pública”.

Les inspeccions les fan els tècnics del Servei de Vigilància i Control de Plagues Urbanes, que aquest any s’ha ampliat per intensificar el control preventiu d’aquests rosegadors. Hi treballen 47 persones, un 51 % més que l’any passat. A més de la plantilla, també s’han augmentat el nombre punts de vigilància, amb visites periòdiques als llocs on es preveu que pugui haver-hi rates i ratolins, encara que no n’hi hagi cap queixa ciutadana prèvia. Al conjunt de la ciutat n’hi ha 2.400, dels quals 2.200 seran a les clavegueres i 200, en superfície.

Més de 10.000 intervencions per rates i ratolins en cinc mesos

Per Tarafa, la prevenció és precisament el que explica l’augment de les intervencions per rates i ratolins d’aquest 2022. Entre el gener i el maig, se n’han fet 10.102, un 65 % més que l’any passat. En el mateix període del 2021 van ser 6.133. Per fer-hi front, s’ha augmentat el pressupost un 44 %, de manera que ara s’arriba fins als 2,92 milions d’euros. Des de l’Ajuntament ho comparen amb els mosquits, dels quals es fa una tasca preventiva des de fa temps. Asseguren que en el cas dels múrids, no s’estava fent amb aquesta intensitat.

La regidora de Salut també ha remarcat que aquests animals abunden més en espais verds i en zones d’obres i que a Barcelona n’hi ha cada cop més. En cas de detectar rates o ratolins, recorden que cal alertar al 010, a les oficines d’atenció ciutadana (OAC) o bé de manera virtual. També remarquen que no s’ha de llençar menjar al carrer, encara que sigui per a altres animals, perquè atreu les rates i els ratolins.