Pràcticament cap nen no porta ulleres de sol i els pocs que les utilitzen no porten les adequades. De fet, només un 17% de les ulleres que tenen els nens són homologades i compleixen els estàndards mínims de qualitat, que han d'estar obligatòriament indicats en l'etiquetatge. FABIO DELGADO, Col·legi Oficial d'Òptics Optometristes de Catalunya "Quan posem un filtre de color estem reduint la intensitat de la llum visible que arriba a l'ull. Aquest filtre farà que l'ull, com que rep menys llum, reaccioni i dilati la nineta. Això pot provocar, que si el filtre no està filtrant la radiació ultraviolada, que és la perjudicial, tenim un ull amb una pupil·la dil·latada i que tota la radiació està entrant a dintre. Llavors l'efecte és que és pitjor una ullera d'aquest tipus que no portar res." Segons els òptics, quan més petits són els nens, més vulnerables són els seus ulls a la llum i als rajos UV. Els ulls dels més petits, diuen, són 20 vegades més sensibles que la pell als efectes nocius del sol. ALFONS BIELSA, president del Col·legi Oficial d'Òptics Optometristes de Catalunya "Durant el primer any, un 90% de la radiació ultraviolada travessa els mitjans òptics i arriba a la retina cosa que pot produir alteracions. A partir dels 12-13 anys ja parlem d'un 50%. Rep molta més radiació ultraviolada el nen que l'adult, per la forma, l'estructura de l'ull, pel fet que s'està desenvolupant." Alguns oftalmòlegs no coincideixen del tot pel que fa a l'ús de les ulleres de sol per part dels més petits, que consideren més una comoditat que una necessitat. OLIVIA PUJOL, oftalmòloga de l'hospital de l'Esperança "El fet de no portar ulleres pot ser perillós si un nen es passés molta estona mirant directament el sol, però això els nens no ho fan perquè si estan a la platja estan jugant, estan fent coses i per tant si es posa una gorra o unes ulleres de sol estarà més còmode, però no és estrictament necessari que les porti." En qualsevol cas, tant òptics com oftalmòlegs coincideixen a dir que el fet que un infant porti ulleres de sol en ambients exteriors no és nociu, sempre que porti unes ulleres homologades.