XAVIER CASAS, UGT "No respectar la negociació col·lectiva pot comportar problemes fins i tot d'ordre públic. Per això es va inventar la negociació col·lectiva i seure en una mesa, parlar i intentar arribar a un acord. Això sembla que és el que aquest govern no respecta, no vol. I, evidentment, les consequêncies d'això doncs hi haurà un únic responsable el govern de Catalunya"

Xavi Casas, d’UGT assegura que no respectar la negociacio col·lectiva “pot generar desordre public”.