Aquest taller s'ha convertit en una aula per als alumnes de quart d'ESO de l'Institut Quatre Cantons. Aquí, un dia a la setmana, aprenen a reciclar bicicletes per poder reutilitzar-les. "Hem tret les rodes perquè estaven punxades i ara les estem col·locant." El projecte forma part d'un encàrrec que els va fer la cooperativa Biciclot, que es dedica al foment de la mobilitat sostenible. Un cop arreglades, hauran de decidir què fan finalment amb les bicicletes. L'aprenentatge, per tant, va més enllà de la mecànica. PERE SERRASOLSES, responsable del projecte Rebiciclem "Han vist una mica com esta l'entorn social al barri. Hi han necessitats que aquestes bicicletes poden cobrir. Hem trobat un projecte a Gàmbia. Però aquí també hi ha espais on aquestes bicis poden tenir utilitat." Aquest és un dels objectius del programa, però no l'únic. Els alumnes també han guanyat autonomia, perquè ells mateixos s'han encarregat d'aconseguir les bicicletes. JÚLIA PORTAL, alumna "Vam començar amb una pàgina web, un Twiter, un Facebook per difondre el projecte. Vam anar a parlar amb les escoles del barri, amb els instituts i a poc a poc hem anat trobant bicicletes com hem pogut." L'activitat es coneix com un servei a la comunitat. Tot i que aquest centre escolar ja fa temps que en realitza, ara el Departament d'Ensenyament l'ha estès a altres instituts de Catalunya. Cada centre podrà decidir el projecte, que això sí, formarà part del currículum, serà obligatori i s'avaluarà. Aquest curs l'hauran de fer 5.000 alumnes d'entre 15 i 16 anys.

Aquest curs més de 5.000 alumnes de tercer i quart d’ESO de 152 centres públics i concertats hauran de fer de forma obligatòria el que és coneix com un servei a la comunitat. Es tracta d’alguna activitat de caràcter solidari i que impliqui un compromís cívic per part dels alumnes. L’experiència pilot va començar fa dos anys a un centenar de centres i l’objectiu és que s’estengui a tots els instituts de Catalunya en els propers cinc anys.

Un dels centres en què ja funciona aquest projecte és l’institut públic Quatre Cantons, al barri del Poblenou. Aquest curs els alumnes de quart d’ESO estan realitzant activitats amb diverses entitats, una de les quals és la cooperativa Biciclot, que es dedica a fomentar la mobilitat sostenible. De fet, va ser la mateixa entitat la que es va adreçar al centre escolar per exposar-los la proposta. Els alumnes s’han encarregat de localitzar bicicletes en desús i recollir-les. Un cop les han aconseguit i reparat, han de buscar quina sortida els donen: si cedir-les a algun projecte de solidaritat internacional o repartir-les pel barri. A partir d’ara, activitats com aquestes formaran part del currículum obligatori a més de 150 instituts de tot Catalunya. Cada centre podrà escollir el projecte, que serà una assignatura transversal, obligatòria i que s’avaluarà.