L’actuació forma part del Pla de gestió de l’arbrat viari que preveu la necessitat de rejoveniment gradual del parc arbori de la ciutat i, en especial, del del passeig de Gràcia que presenta un estat general deficient.  La contaminació, els cops, les malures i les podes dràstiques han accentuat l’envelliment d’aquests arbres, molts dels quals es van plantar a finals del segle XIX.

Se substitueixen 77 plataners

Del total d’arbres que hi ha al passeig de Gràcia -la majoria plataners-, un 51% té un bon estat de salut, un 34% requereix actuacions com la reducció de branques i un 14% presenta un important estat de deteriorament o envelliment.  Són aquests arbres els que ara s’estan substituint.

Barcelona compta amb més de 154.000 arbres de carrer i el plàtan, amb 42.278 unitats, és l’espècie majoritària.