Se n'ha parlat molt, però ara va de debò. La Generalitat ha encarregat un primer estudi que ha de dibuixar sobre el terreny la connexió entre Barcelona i el Vallès per sota Collserola. A diferència del que s'havia projectat als inicis, pel nou túnel no hi passaran cotxes sinó trens. Ara, les connexions ferroviàries amb el Vallès es basen en la línia de Terrassa dels Ferrocarrils, amb un túnel curt als peus de Collserola, i en la línia 4 de Rodalia pel corredor de Montcada. Amb el túnel d'Horta, el govern preveu una via directa de comunicació des de la Universitat Autònoma fins a Valldaura amb una galeria d'uns sis quilòmetres que arrencaria a Cerdanyola del Vallès. La boca sud del túnel se situaria a l'entorn de l'estació de Valldaura de la línia 3 del metro. MANEL VILLALANTE, director general de Transport Terrestre "El que cal fer és una major connectivitat entre Barcelona i el Vallès i fer-ho amb transport públic. Per tant, la única manera és un forat a Collserola." L'estudi informatiu concretarà les dimensions, el traçat i els mètodes constructius del túnel. Després de l'informe caldrà fer el projecte i adjudicar les obres. Tot plegat situa l'horitzó final al 2020. Queda encara per definir la continuïtat d'aquesta infraestructura cap al centre de Barcelona, per la qual es redactarà un nou informe. Tot i així, al document ara encarregat ja es contempla un estudi de mobilitat que ha de preveure el volum de passatgers que podria fer servir el nou túnel. Els resultats serviran per definir alternatives. Les opcions podrien passar per allargar la galeria fins a l'intercanviador de la Sagrera.

A diferència del que s’havia projectat als inicis, pel nou túnel no hi passaran cotxes sinó trens. Serà una galeria de sis quilòmetres que unirà l’estació de metro de Valldaura, a Nou Barris, amb la Universitat Autònoma.