D’altra banda, també es vol canviar la concepció del que s’hi ensenyarà. Aquests centres no només tindran el caire assistencial d’alfabetització de determinats col·lectius sinó que s’intentarà donar un aprenentatge més ampli. Actualment hi ha matriculades més de 10.000 persones que es podrien doblar en els propers dos anys.