(ACN/Redacció) La meitat de les denúncies presentades a la Barceloneta davant dels Mossos d’Esquadra són per delictes nocturns. Segons dades de l’ACN, en aquest barri de la ciutat un 45 % dels fets denunciats passen entre les 10 del vespre i les 6 del matí. Una xifra superior a la registrada al conjunt de Barcelona, en què el percentatge es redueix al 26,8 %. El 2023 es van instruir 203.545 procediments, 54.642 dels quals es van dur a terme durant la nit. Una vintena cada hora.

Juliol i agost, els mesos amb més denúncies

Per mesos, juliol i agost són els que concentren més denúncies per delictes durant les nits. Al juliol es van registrar 5.764 casos entre les 10 del vespre i les 6 del matí, un 10,5 % del total, i a l’agost n’hi va haver 5.632, també per sobre del 10 %. Els incidents van superar els 5.000 també al juny i setembre, mentre que la resta de mesos es van quedar per sota. Al novembre, desembre i febrer les denúncies nocturnes es van quedar per sota de les 4.000. 

Furts, estafes i robatoris, els principals delictes

Per tipus de delictes, els furts són els més denunciats a la policia catalana tant de dia com de nit, amb un 40 %. Les estafes bancàries amb targetes de crèdit ocupen la segona posició, amb un 12 % de les incidències per la nit. El robatori amb violència o intimidació és el tercer fet delictiu més denunciat, un 10 % dels quals passa quan és fosc.

Drogues i furts, els fets més denunciats a la Guàrdia Urbana 

Els procediments instruïts per la Guàrdia Urbana dibuixen un escenari semblant. Dels 47.879 fets delictius denunciats, 11.060 van passar entre les 10 del vespre i les 6 del matí, un 23 % del total. Pel que fa a la tipologia de delictes, el consum o tinença de drogues i l’abandonament d’estris són els procediments més freqüents tant de dia com de nit, amb al voltant d’una quarta part del total dels casos. El furt lleu, el furt i conduir sota els efectes de l’alcohol són els altres delictes més comuns quan arriba la nit.