Són els espais més característics de la Vila de Gràcia. Les places, però, també són a vegades punts de conflicte entre les persones que s'hi estan. Per això, dues parelles de mediadors socials passejaran per les quatre places que l'Ajuntament ha assenyalat amb més problemes de convivència. Hi aniran diferents dies de la setmana i en diferents franges horàries. Tot per detectar-hi els problemes de convivència que hi pugui haver. MAITE FANDOS, regidora de Gràcia "El que ens podran és identificar quins problemes hi ha. Des de neteja, etc., però sobretot serà important la intervenció que podran fer per mitjançar entre possibles conflictes que puguin sortir de les places, entre joves, entre veïns..." Els mediadors decidiran com s'ha de tractar cada cas, ja que no tots corresponen a la Guàrdia Urbana. Les places on es patrullarà són la del Sol, la de la Virreina, la plaça de la Revolució i la del Diamant.