Els veïns del Besòs reclamen que l'edifici de l'antic cinema Pere IV s'aprofiti com a equipament per al barri. Una de les propostes era aprofitar-lo per fer-hi l'ampliació del CAP, però aquest projecte va quedar aturat amb el canvi de govern, que té pensats uns altres usos per a l'espai. De l'antic cinema només en queda el nom, les butaques apilades a l'entrada del local, algun cartell i les dues sales de projecció de les quals només es conserva la pantalla. L'edifici és un espai mort i tancat des de fa més de 10 anys, com així ho indiquen els preus de la taquilla encara en pessetes. Els veïns veuen dia rere dia la degradació constant d'un edifici que es podria aprofitar per al barri. FÈLIX RODRÍGUEZ, president AV Besòs "Ho veiem amb impotència. Un edifici com aquest, com el cinema Pere IV, que es podria utilitzar per gaudir, es podria utilitzar per als veïns i les veïnes, que estigui tancat, la veritat, és que no és gaire agradable." Uns dos anys enrere l'Ajuntament va comprar l'espai però encara no s'hi ha fet cap projecte de reforma. La situació pot canviar durant aquesta legislatura, ja que el regidor del districte vol incloure la rehabilitació del cinema Pere IV en el proper Pla d'actuació del districte. EDUARD FREIXEDES, regidor de Sant Martí "En el cine Pere IV nosaltres estem treballant en aquests moments en una hipòtesi, que jo crec que va agafant forma cada vegada més, que seria, al Pere IV, fer-hi la nova biblioteca del Besòs." Els veïns veuen amb bons ulls la proposta, però afegint-hi un altre ús. FÈLIX RODRÍGUEZ, president AVBesòs "Com que hi han dos sales, una seria una ampliació de la biblioteca, que la tenim al centre cívic i és una biblioteca que s'està quedant petita. L'altra sala seria una sala polivalent, sobretot per als joves, que no tenim un espai per als joves." Així, doncs, el desenllaç sobre futur del cinema no se sabrà fins que no s'aprovi el nou PAD. El compte enrere ja ha començat.