La soledat no desitjada és un problema que afecta les societats actuals. Generalment és un fenomen que s’associa a les persones grans, però diversos estudis encarregats per l’Ajuntament han conclòs que és una problemàtica que afecta les persones de totes les edats. De fet, els joves i els infants són, segons aquests estudis, un dels grups més vulnerables envers aquest fenomen.

Per combatre aquesta soledat no desitjada en totes les seves vessants, el consistori ha presentat un pla de treball amb una estratègia participativa que es durà a terme durant els pròxims 10 anys. Aquest serà un projecte transversal que implicarà la participació de tots els serveis públics i equipaments municipals, sobretot aquells que donen servei a les franges d’edat més vulnerables.

El consistori estrenarà el web Barcelona contra la soledat

A finals d’octubre es posarà en funcionament un web en què es podran consultar els serveis i programes municipals i les dades d’incidència a la ciutat. Barcelona contra la soledat inclourà també informació general d’aquest fenomen, sobretot en relació amb les causes i les seves conseqüències.

El consistori també posarà en marxa una campanya de comunicació i sensibilització per ajudar a “desestigmatitzar i sensibilitzar sobre la soledat”. El consistori assegura que aquest és un problema que afecta tota la societat, no només les persones que la pateixen.