Inspirat en la funció dels arbres de Barcelona, el projecte pretén aprofitar les parets mitgeres dels edificis per generar energia i netejar l'atmosfera. El pla ideat proposa instal·lar dos tipus de plaques en forma de branques i fulles. Uns panells són fotovoltaics i capten l'energia solar, que es converteix en electricitat per utilitzar-la a l'interior de l'edifici. La resta de panells purifiquen l'aire mitjançant un procés químic. JOSÉ JAVIER FERNÁNDEZ, arquitecte del Leaves Performative Walls "A groso modo, hay unos parámertros que serían más o menos que 12 paneles purificadores mediante un proceso químico equivalen a un árbol. Viendo que no hay mucho espacio para sembrar más árboles, sería como introducir la vegetación artificial en las medianeras. Y que actúe para descontaminar." El projecte va resultar guanyador d'un concurs a l'SmartCity Expo que es va celebrar a Barcelona el novembre passat i l'Ajuntament ha decidit implantar aquest sistema en un edifici municipal com a prova pilot. Però els creadors d'aquesta tecnologia pretenen expandir-la a tot tipus d'edificis, com habitatges. ÀLEX CIURANA, director tècnic de PGI Engineering "L'objectiu és que el fet d'aplicar aquest producte no representi un cost significatiu pels propis veïns, i que a més a més es pugui amortitzar amb un temps raonable a base del què representa l'energia elèctrica generada i l'estalvi energètic en el propi habitatge." A la primavera de 2013, l'Ajuntament comunicarà quin és l'edifici escollit per aplicar aquesta tecnologia intel·ligent.

L’estudi JAPA Arquitectes i PGI Engineering són els creadors d’aquesta solució tecnològica, guanyadora del primer premi de l’Urban Lab Challenge 2012, un concurs europeu celebrat a l’SmartCity Expo per promoure les ciutats intel·ligents. En concret, els participants havien de presentar un projecte que apliqués la tecnologia per generar, emmagatzemar i distribuir energia de manera eficient en un edifici.

Les parets mitgeres, un recurs per aprofitar

Fruit de canvis urbanístics, Barcelona té una gran quantitat de parets mitgeres al descobert que l’arquitecte José Javier Fernández va visualitzar com a objectius potencials de la seva idea. “Les mitgeres s’han aprofitat per fer publicitat o per mostrar-hi art, però no s’estan utilitzant energèticament”, afirma Fernández. Inspirat en la vegetació barcelonina, va idear un projecte semblant a instal·lar arbres a les façanes dels edificis mitjançant unes plaques purificadores. “Aquest projecte no és la substitució d’un arbre, però és una reinterpretació del que podria funcionar com un arbre”, sentencia l’arquitecte.

“Smoke eaters”, edificis intel·ligents

L’empresa que ha desenvolupat la tecnologia necessària per al projecte “Leaves Performative Walls” és PGI Engineering, una companyia que també va participar en el sistema ecoeficient de l’edifici MediaTic, al 22@. “D’una banda, hi ha els panells fotovoltaics que generen energia, i de l’altra, tenim els smoke eaters“, explica Àlex Ciurana, director tècnic de l’empresa. Aquests darrers panells contenen diòxid de titani que, a través de la radiació ultraviolada, reaccionen consumint els gasos nocius que hi ha presents a l’atmosfera. Això fa que el sistema funcioni com a purificador de l’aire.

Creadors i consitori s’han reunit aquest mes de desembre per començar a planificar la instal·lació dels panells en un edifici municipal. El futur candidat arquitectònic es coneixerà a la primavera de 2013.