Els experts en control de plagues asseguren que aquest estiu la panerola americana serà la plaga que més maldecaps generarà als barcelonins. De fet, ja se n’ha començat a notar en establiments comercials i a la xarxa del clavegueram. La pujada de la temperatura també fa proliferar els mosquits tigre, les rates i les xinxes de llit. Des de l’Associació Catalana d’Empreses de Salut Ambiental, ADEPAP, remarquen que l’any passat la temporada de plagues va ser molt llarga i que enguany encara ho serà més.

“Fa setmanes que fem actuacions per eliminar-la”

La panerola americana, típica del clavegueram, és la plaga que es preveu que apareixerà amb més força en els propers mesos. De fet, “ja fa setmanes que les empreses fem actuacions per eliminar aquest insecte”, admet Quim Sendra, president de l’ADEPAP.

Es poden trobar als habitatges, però també en tot tipus d’establiments comercials com restaurants, forns de pa, botigues, etc. “Igual que la resta de paneroles, són d’hàbits nocturns i s’amaguen a les canonades, desaigües o banys.

Es desplacen corrent o volant i a les nits és possible veure-les fent migracions pels carrers d’un lloc a un altre”
Luis Lozano, coordinador tècnic d’ADEPAP

Els professionals del sector avisen que es tracta d’un problema sanitari. Les paneroles viuen i s’alimenten en llocs on hi ha brutícia, i poden causar contaminació amb bacteris com la salmonel·la sobre superfícies i aliments.

El mosquit tigre torna a l’estiu malgrat la sequera

mosquit tigre

Tot i l’escassedat de pluja, aquest estiu també pronostiquen la reaparició amb força del mosquit tigre. “Fins i tot en un context de sequera, és un mosquit que s’aprofita de l’activitat humana perquè en té prou amb petites acumulacions d’aigua per reproduir-se”, subratlla Sendra.

És un mosquit que té uns hàbits una mica diferents dels mosquits autòctons, amb una activitat més diürna. En aquest cas, cal estar alerta perquè són transmissors de malalties com el dengue, el chikungunya o la febre del Zika.

La rata comuna, present tot l’any

La rata grisa o comuna és la més habitual als entorns urbans. A diferència de les paneroles o els mosquits, poden estar actives i reproduir-se tot l’any. Aquesta espècie té, sobretot, hàbits nocturns.

Aquest rosegador té costums excavadors i, per això, prefereix fer caus al terra, sota piles de runa o lloses, etc. Perquè pugui entrar a l’interior dels edificis necessita obertures d’almenys 12 mil·límetres. En interiors, nidifica als soterranis dels edificis.

I també guanya terreny a la ciutat la rata negra, que abans no era habitual. És una espècie que escala fàcilment i pot pujar per les parets amb l’ajuda de cablejats, sortints i petites esquerdes.

Les plagues, cada cop més abundants

Ja fa temps que els experts avisen que les plagues són més abundats i que l’aparició no només és estacional, sinó que són presents durant més mesos a l’any. L’augment de la temperatura és un dels factors decisius, tot i que també les resistències als productes biocides.

L’augment de temperatura fa que els cicles biològics de les espècies s’accelerin i hi hagi més reproduccions amb taxes més altes d’individus resultants. Tot plegat, sumat a les resistències als productes biocides, fa que les plagues siguin cada cop més abundants”
Quim Sendra, president d’ADEPAP

Per això, asseguren que la prevenció és una de les mesures més importants per evitar-les, així com recórrer a professionals especialitzats “que facin diagnosi de la situació i determinin com actuar-hi amb els mètodes més adequats en cada cas”.